Ysgol Rhyd-Y-Grug

Primary Ysgol Rhyd-y-Grug, Aberfan CF484NT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,020 95.6 £415 n/a -1.8%
Y llynedd 64,200 10,700 £16,700 £3,070 -8.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 159,000 33,400 £6,270 dim -18%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 24 Hyd 2018 - 25 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 21% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,400 dros y flwyddyn nesaf. 
Da iawn! Mae defnydd nwy dros y y llynedd o 160,000 kWh yn isel o gymharu ag ysgolion tebyg. Fodd bynnag, gwnaeth gynhyrchu 33,000 kg CO2 o hyd a chostiodd £6,300, beth allwch chi ei wneud i'w leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£6,400 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,400 970 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,800 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£3,000 1,200 kg CO2
£9,900 Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,500 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 20fed Maw 2023

Ysgol Rhyd-Y-Grug Pupils