Ashbury Meadow Primary School

Primary Rylance Street Manchester M11 3NA

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,630 529 £1,300 n/a +9.1%
Y llynedd 140,000 23,400 £59,600 £23,700 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,780 373 £106 n/a +66%
Y llynedd 239,000 50,300 £27,900 dim -5.4%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 6.5% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Mercher 30 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 8,600 kWh sydd wedi costio £4,200. Mae hyn yn gynnydd o 530 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 450 kg CO2 ychwanegol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 9.1%, gan gostio £110 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,000 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,700 9,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 8,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 5,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£27,000 9,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Ashbury Meadow Primary School Staff

Ashbury Meadow Primary School Pupils