Ysgolion Sbarcynni ledled y DU

Darganfod pa ysgolion sy'n defnyddio Energy Sparks i leihau eu defnydd o ynni.

Mae gennym 792 o ysgolion ar draws Cymru, Lloegr a'r Alban gan gynnwys ysgolion cynradd ac uwchradd y wladwriaeth, ysgolion annibynnol, ysgolion arbennig ac ysgolion meithrin.

Archwiliwch eu data defnydd trydan a nwy, darganfod faint o ynni maen nhw'n ei gynhyrchu o'u paneli solar a dysgu am eu gweithgareddau arbed ynni.

Rydym yn falch o gael rhwydwaith gwych o ysgolion i gyd yn gweithio’n galed i arbed ynni a helpu i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.


Gweld ysgolion Sbarcynni fesul grŵpGweld holl ysgolion Sbarcynni