Aughton Early Years Centre

Primary Main Street, Aughton, Sheffield S26 3XH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 586 58.7 £223 n/a +1.8%
Y llynedd 33,500 5,580 £8,130 £918 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 842 177 £122 n/a +5.3%
Y llynedd 118,000 24,700 £7,060 £2,970 n/a
Trydan data: 18 Ebr 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.2 kW yn y gaeaf i 1.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £610 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 890 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £89 ac wedi cynhyrchu 180 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,300 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,400 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£490 210 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Aughton Early Years Centre Pupils