Ein Cyllidwyr

Mae ein cyllidwyr a'n cefnogwyr yn frwd dros leihau allyriadau carbon mewn ysgolion a chefnogi plant a phobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd arbed ynni. Gyda'n gilydd rydym yn creu effaith yn 940 o ysgolion y DU yn gweithio gyda Sbarcynni ar hyn o bryd.

Dysgu rhagor am ddod yn bartner ariannu Sbarcynnni.