Gweithdai Addysg

Er mwyn cefnogi ymgysylltiad ac ysgogi effaith, mae Sbarcynni yn cynnig gweithdai addysg personol a rhithwir hanner diwrnod i ysgolion sy'n cymryd rhan ledled y DU. Gall gweithdai addysg gynnwys:

  • Cynulliadau
  • Gweithdai tîm eco a dosbarth
  • Hyfforddiant personol ar ddefnyddio Sbarcynni ar gyfer arweinwyr timau eco, staff ystadau a rheolwyr busnes.

Byddwn yn gweithio gyda’ch ysgol i gyflwyno gweithdy sy’n diwallu anghenion a diddordebau eich ysgol. Gall sesiynau gynnwys:

  • Rhyfelwyr ynni: Cyflwynwch eich disgyblion i'r ynni a ddefnyddiwn yn ein cartrefi a'n hysgolion
  • Ein hysgol, ein hinsawdd: Dysgwch sut y gall y newidiadau bach a wnawn yn ein hysgol effeithio ar yr hinsawdd
  • Ditectifs ynni: Dysgwch sut i gynnal awdit ynni ac adnabod y defnyddwyr ynni mwyaf o amgylch yr ysgol
  • Sylwch ar yr hyn sy’n boeth: Dysgwch sut i ddadansoddi siartiau gwresogi ac archwilio tymheredd a gwres yn eich ysgol gan ddefnyddio camera delweddu thermol

Sylwch, dim ond i ysgolion sydd â chyfrif Sbarcynni gweithredol y mae gweithdai addysg ar gael ar hyn o bryd. Mae gweithdai personol ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd Cymru a Lloegr. Ar hyn o bryd dim ond yn yr Alban y gallwn gynnig gweithdai rhithwir.

Mae gweithdai rhithwir yn rhad ac am ddim i ysgolion gwladol. Mae gweithdai personol wedi'u darparu'n rhad ac am ddim i ysgolion y wladwriaeth yn flaenorol, ond mae'r holl leoedd a ariennir yn cael eu cymryd ar hyn o bryd.

Mae gweithdai personol bellach ar gael ar sail y telir amdano o £395 yn amodol ar leoliad. Mae Sbarcynni yn chwilio am arianwyr newydd i'n galluogi i ddarparu mwy o weithdai personol am ddim i ysgolion.

Archebu gweithdy