Gweithdai Addysg

Er mwyn cefnogi ymgysylltiad ac ysgogi effaith, mae Sbarcynni yn cynnig gweithdai addysg personol a rhithwir hanner diwrnod i ysgolion sy'n cymryd rhan ledled y DU. Gall gweithdai addysg gynnwys:

  • Cynulliadau
  • Gweithdai tîm eco a dosbarth
  • Hyfforddiant personol ar ddefnyddio Sbarcynni ar gyfer arweinwyr timau eco, staff ystadau a rheolwyr busnes.

Byddwn yn gweithio gyda’ch ysgol i gyflwyno gweithdy sy’n diwallu anghenion a diddordebau eich ysgol. Gall sesiynau gynnwys:

  • Rhyfelwyr ynni: Cyflwynwch eich disgyblion i'r ynni a ddefnyddiwn yn ein cartrefi a'n hysgolion
  • Ein hysgol, ein hinsawdd: Dysgwch sut y gall y newidiadau bach a wnawn yn ein hysgol effeithio ar yr hinsawdd
  • Ditectifs ynni: Dysgwch sut i gynnal awdit ynni ac adnabod y defnyddwyr ynni mwyaf o amgylch yr ysgol
  • Sylwch ar yr hyn sy’n boeth: Dysgwch sut i ddadansoddi siartiau gwresogi ac archwilio tymheredd a gwres yn eich ysgol gan ddefnyddio camera delweddu thermol

Sylwch, dim ond i ysgolion sydd â chyfrif Sbarcynni gweithredol y mae gweithdai addysg ar gael ar hyn o bryd. Mae gweithdai personol ar gael yn y rhan fwyaf o ardaloedd Cymru a Lloegr. Ar hyn o bryd dim ond yn yr Alban y gallwn gynnig gweithdai rhithwir.

Mae gweithdai ar gael am dâl o £250 i £500 yn dibynnu ar leoliad a ph'un a ydynt yn cael eu darparu yn bersonol neu ar-lein. Mae gostyngiadau ar gael os ydym yn gallu cydlynu gweithdai ar gyfer nifer o ysgolion o fewn yr un Ymddiriedolaeth Aml-Academi neu Awdurdod Lleol i gwtogi ar deithio. Bydd rhai ysgolion mewn rhanbarthau dynodedig yn gymwys ar gyfer gweithdai personol am ddim. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych yn gymwys i gael gweithdy am ddim neu'n darparu dyfynbris cywir ar ôl i chi gwblhau'r ffurflen archebu gweithdy.

Archebu gweithdy