Priodweddau set ddata

Mae Sbarcynni yn dibynnu ar nifer o setiau data cyhoeddus ac agored. Dyma restr o'r setiau data trydydd parti rydym yn eu mewnforio a'u defnyddio ar y wefan.

Data Ffynhonnell Telerau
Lleoliadau cyfeiriad Postcodes.io.
Yn cynnwys data Arolwg Ordnans © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2021.
Yn cynnwys data’r Post Brenhinol © Hawlfraint a hawliau cronfa ddata’r Post Brenhinol 2021
Trwydded Llywodraeth Agored
Data Amcangyfrif o Ddwysedd Carbon Data Dwysedd Carbon CC-BY 4.0
Amcangyfrif o Gynhyrchiad Solar Ffotofoltaig Sheffield Ffotofoltaig yn Fyw
Data Tymheredd Hanesyddol Meteostat.
Darparwyd data crai gan NOAA, DWD ac eraill.
CC-BY-NC 4.0
Mapiau OpenStreetMap
© Stadia Maps, © OpenMapTiles © Cyfranwyr OpenStreetMap
ODbL
Rhagolygon y tywydd Pwerir gan Visual Crossing Weather.

Gallwch hefyd ddarllen rhagor am y data cynhyrchu ynni a defnydd ysgolion rydym yn eu defnyddio ac yn sicrhau eu bod ar gael