Ystadegau Ysgolion

Dyma grynodeb o holl ysgolion Sbarcynni.

Statws cofrestru ysgol

Statws Cyfrif
Cofrestru 50
Gweithredol 67
Gweithredol, gyda data wedi'u galluogi 873
Cyfanswm 990

Ysgolion gweithredol yn ôl gwlad

Gwlad Cyfrif Niferoedd disgyblion
Lloegr 848 465562
Yr Alban 9 4573
Cymru 83 34607
Cyfanswm 940 504742

Ysgolion gweithredol, statws prydau ysgol am ddim

Ystod ganrannol Cyfrif
0 32
1 - 10 125
11 - 20 233
21 - 30 181
31 - 40 150
41 - 50 83
51 - 60 57
61 - 70 16
71 - 80 8
81 - 90 1
91 - 100 1
Anhysbys 53
Cyfanswm 940

Ysgolion gweithredol yn ôl math

Math o ysgol Cyfrif
Babanod 22
Iau 16
Canol 4
Cymysg: Cynradd ac Uwchradd 35
Cynradd 548
Uwchradd 274
Darpariaeth Arbennig neu Amgen 41
Cyfanswm 940