Ystadegau Ysgolion

Dyma grynodeb o holl ysgolion Sbarcynni.

Statws cofrestru ysgol

Statws Cyfrif
Cofrestru 29
Gweithredol 45
Gweithredol, gyda data wedi'u galluogi 747
Cyfanswm 821

Ysgolion gweithredol yn ôl gwlad

Gwlad Cyfrif Niferoedd disgyblion
Lloegr 679 379987
Yr Alban 10 5093
Cymru 103 39971
Cyfanswm 792 425051

Ysgolion gweithredol, statws prydau ysgol am ddim

Ystod ganrannol Cyfrif
0 31
1 - 10 117
11 - 20 203
21 - 30 137
31 - 40 122
41 - 50 73
51 - 60 56
61 - 70 11
71 - 80 8
81 - 90 1
91 - 100 1
Anhysbys 32
Cyfanswm 792

Ysgolion gweithredol yn ôl math

Math o ysgol Cyfrif
Babanod 16
Iau 13
Canol 4
Cymysg: Cynradd ac Uwchradd 29
Cynradd 467
Uwchradd 229
Darpariaeth Arbennig neu Amgen 34
Cyfanswm 792