Cysylltu â ni

Cwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau yn ymwneud ag Sbarcynni, anfonwch e-bost atom yn

hello@energysparks.uk

a bydd un o'r tîm yn cysylltu yn fuan

Gallwch gysylltu â ni gyda chwestiynau am eich data nwy a thrydan, gofyn i ni am gyngor i gynyddu’r arbedion ynni yn eich ysgol, gofyn i ni am gefnogaeth i redeg eich tîm ynni disgyblion, neu adrodd am broblem gyda’r wefan. Gallwch hefyd ddarparu awgrymiadau ar gyfer gwella Sbarcynni i ddiwallu eich anghenion yn well. Os hoffech weld nodwedd newydd rhowch wybod i ni

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy gyfryngau cymdeithasol:

Adrodd am Broblemau

Os ydych yn adrodd am broblem gyda'r gwasanaeth, ceisiwch gynnwys cymaint o fanylion â phosib yn eich e-bost, gan gynnwys pa borwr gwe a system weithredu rydych yn ei ddefnyddio, URL (cyfeiriad) y dudalen a phryd y cawsoch y broblem.

Gwybodaeth Bellach

Yn y cyfamser gallwch: