Rydym yn helpu ysgolion i ddod yn fwy ynni-effeithlon a brwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Offeryn rheoli ynni a rhaglen addysg unigryw i ysgolion

Ar gyfer ysgolion

Dysgu rhagor am sut y gall Energy Sparks gefnogi eich ysgol.

Ar gyfer Ymddiriedolaethau Aml-Academi

Dysgu am sut mae Sbarcynni yn cefnogi Ymddiriedolaethau Aml-Academi.

Ar gyfer Awdurdodau Lleol

Dysgu rhagor am sut y gall Sbarcynni weithio gydag Awdurdodau Lleol i gefnogi ysgolion yn eu hardal.

Mae ymgysylltu ag Sbarcynni wedi bod yn brofiad gwerth chweil. Nid yn unig y mae'r ysgol wedi arbed arian, mae'r plant wedi dod yn fwy ymwybodol o'r ffyrdd y gallant helpu i leihau defnydd ynni…
Jennie Nixon

Pennaeth yr Ysgol

Whiteways Primary School, Sheffield

Astudiaethau achos

Rhybuddion Energy Sparks
Roedd rhybuddion awtomataidd yn hysbysu defnyddwyr o broblem gwresogi anhysbys, gan arbed miloedd o bunnoedd mewn costau trydan i Ysgol Eglwys Freshford.
Ennyn diddordeb disgyblion CA1 yn Ysgol Fabanod Widcombe
Sut y gwnaeth Sbarcynni helpu staff yn Ysgol Fabanod Widcombe yng Nghaerfaddon i ymgysylltu â'u disgyblion ifanc i leihau eu hôl troed carbon yn yr ysgol a gartref.
Dydd Mawrth - Amser i Ddiffodd
Bu disgyblion yn Ysgol Gynradd Prendergast yn arwain y ffordd yn nigwyddiad diffodd a ddangosodd i'r ysgol gyfan pa mor hawdd yw hi i leihau eich defnydd o drydan.

Cael y newyddion diweddaraf gan Sbarcynni yn eich mewnflwch

Ni fyddwn byth yn rhannu eich e-bost ag unrhyw un arall.