Ydych chi'n barod i dorri costau ynni ac ôl troed carbon eich ysgol?

Mae Sbarcynni yn elusen sy'n cynnig offeryn rheoli ynni a rhaglen addysg unigryw sy'n benodol i ysgolion

Arbedwch hyd at 40% oddi ar filiau ynni ysgol

Torri olion traed carbon ysgolion

Rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ddisgyblion leihau gwastraff ynni yn yr ysgol

Dysgwch pam fod dros 800 o ysgolion a 50 ymddiriedolaeth yn defnyddio Sbarcynni

Arbed arian

Mae ein hofferyn rheoli ynni yn dadansoddi eich defnydd o nwy a thrydan ac yn darparu argymhellion hawdd eu gweithredu i:

  • Arbedwch £3,000 y flwyddyn ar gyfer yr ysgol gynradd gyfartalog
  • Arbedwch £12,000 y flwyddyn ar gyfer yr ysgol uwchradd gyfartalog

Ni all unrhyw un gymryd camau tuag at sero net heb ddata ac mae Sbarcynni yn darparu'r data.

Mae hefyd yn darparu hyn mewn ffordd hygyrch i ddisgyblion sy’n galluogi cynaliadwyedd i gael ei integreiddio i’r cwricwlwm. Y siawns orau o frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd yw trwy rymuso'r genhedlaeth nesaf a dyna mae Sbarcynni yn ei wneud.
Heart Education Trust

Cymerwch reolaeth

Derbyn dadansoddiad o ddefnydd nwy a thrydan eich ysgol, awgrymiadau gweithredu, a blaenoriaethau arbed ynni trwy ddangosfyrddau disgyblion a staff ac e-byst rhybuddio wythnosol

Meincnodi defnydd ynni ysgolion yn erbyn ysgolion tebyg eraill ledled y wlad neu yn eich Ymddiriedolaeth gan ddefnyddio ein dangosfyrddau

Grymuso Disgyblion

Cyrchu dros 140 o adnoddau addysg y gellir eu lawrlwytho i ddatblygu dealltwriaeth disgyblion o ddefnydd ynni a'i effaith

Cofnodi gweithgareddau i gymryd rhan yn ein cystadlaethau ac ennill gwobrau

Mae Sbarcynni yn rhannu data go iawn gyda disgyblion yn seiliedig ar eu gweithredoedd. Mae mor werthfawr ar gyfer eu dysgu ac yn dangos yn glir sut y gallwn ni i gyd gael mwy o effaith ar ein byd.
Ysgol Gynradd Prendergast, Sir Benfro

Torri Allyriadau Carbon

Defnyddio argymhellion i helpu i ddatblygu cynllun gweithredu hinsawdd i leihau allyriadau carbon

Gosod targedau i leihau'r defnydd o ynni

Rwy'n meddwl bod Sbarcynni yn anhygoel. Mae'n gwneud synnwyr llwyr o'r data darlleniadau mesuryddion bob hanner awr llethol, sy'n golygu dim byd ar fil ynni...Mewn ychydig wythnosau yn unig rydym wedi gwneud newidiadau sylweddol a fydd yn eu tro yn lleihau ein hallyriadau carbon ac yn helpu i arbed costau i’r ysgol...
Emma Oxtoby

Rheolwr Busnes

Ysgol Gynradd Sunnyfield, Doncaster

Barod i dorri costau ynni a sbarduno ymrwymiad disgyblion i gynaliadwyedd?

Archebwch eich sesiwn demo rhad ac am ddim heddiw neu gofynnwch am ragor o wybodaeth