Cofrestru gyda Sbarcynni

Mae gennym brosesau gwahanol i gefnogi cofrestru ysgolion unigol, Ymddiriedolaethau Aml-Academi cyfan neu grwpiau o ysgolion o fewn Ardal Awdurdod Lleol.

Dysgu rhagor am yr hyn y gall ein gwasanaeth ei gynnig i wahanol ddefnyddwyr, ac yna dewiswch un o'r opsiynau isod i ddechrau'r broses.

Cofrestru ein Hysgol

Cofrestru ein Hymddiriedolaeth Aml-Academi

Cofrestru ein Hawdurdod Lleol