Prisio

Ysgolion gwladol unigol

£545 + TAW

fesul ysgol fesul blwyddyn

Ysgolion annibynnol

£595 + TAW

fesul ysgol fesul blwyddyn

Ymddiriedolaeth Aml-Academi a chlystyrau Awdurdodau Lleol

£495 + TAW

fesul ysgol fesul blwyddyn

Lleoedd am ddim

Mae cyllid gan ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol, cwmnïau ynni cymunedol a phartneriaid corfforaethol yn caniatáu i Sbarcynni ddarparu ei wasanaethau am ddim, neu ar gyfradd â chymhorthdal, i nifer cyfyngedig o ysgolion mewn rhai rhanbarthau yn y DU.

Mae Sbarcynni yn chwilio am arianwyr newydd i'n galluogi i gynnal ac ymestyn ein cynnig am ddim i fwy o ysgolion gwladol.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydych yn gymwys am le wedi’i ariannu pan fyddwch yn cofrestru eich ysgol, Ymddiriedolaeth neu Awdurdod Lleol.

Nodweddion safonol

Mae pob ysgol yn cael teclyn rheoli ynni sydd ar gael yn gyhoeddus. Mae'r cyfrif safonol i'w weld yn gyhoeddus er mwyn sicrhau'r ymgysylltiad mwyaf posib ar draws cymuned yr ysgol gyfan.

Mae'r offeryn rheoli ynni yn cynnwys:

 • dangosfyrddau ar wahân i oedolion a disgyblion, wedi'u teilwra ar gyfer pob cynulleidfa
 • dadansoddiad ynni sy'n benodol i'r ysgol ac argymhellion wedi'u blaenoriaethu
 • siartiau defnydd ynni rhyngweithiol
 • rhybuddion defnydd ynni wythnosol drwy e-bost
 • y gallu i osod targedau arbed ynni ac olrhain cynnydd
 • meincnodi defnydd ynni yn erbyn ysgolion tebyg
 • cyfrifon defnyddwyr diderfyn
 • hyfforddiant gweminar
 • cymorth e-bost gydag addysg rheoli ynni ac cynaliadwyedd
 • mynediad at >140 o weithgareddau disgyblion gyda chynlluniau gwersi, gweithdai ac adnoddau ychwanegol y gellir eu lawrlwytho
 • arweiniad ar >60 o weithredoedd effeithlonrwydd ynni isel a di-gost a arweinir gan oedolion
 • dadansoddiad o hyd at 10 mesurydd nwy a thrydan
 • data solar integredig (os yw'n berthnasol)
 • cefnogaeth gydag uwchraddio mesuryddion i fesuryddion bob hanner awr (os oes angen)

Gwasanaethau dewisol ychwanegol

Gweithdai addysgol yn yr ysgol £250-£500, yn dibynnu ar leoliad
Archwiliadau ynni rhithwir a mentora rheoli ynni £350 + TAW
Archwiliadau ynni ar y safle
 • Ysgolion cynradd: £950 + TAW
 • Ysgolion uwchradd un safle: £1,650 + TAW
 • Ysgolion uwchradd aml-safle neu annibynnol: £2,250 + TAW
Offeryn rheoli ynni preifat, sy'n hygyrch i staff yn unig £75 + TAW fesul ysgol fesul blwyddyn
Dadansoddiad o ddata o fwy na 10 mesurydd £10 + TAW fesul mesurydd