Archwilio camau arbed ynni

Chwilio

Bydd cofnodi camau arbed ynni yn ennill pwyntiau Sbarcynni ac yn caniatáu i chi weld siartiau dethol wedi'u hanodi â'ch gweithredoedd. Bydd hyn yn eich helpu i nodi a yw eich gweithredoedd wedi arbed ynni.

Hyfforddiant

Gweld 1 weithred

Newid ffabrig adeiladu

Gweld pob un o'r 10 o weithredoedd

Newid ffurfweddiad system wresogi

Gweld pob un o'r 14 o weithredoedd