Newid ffurfweddiad system wresogi

Pob gweithred

Casgliad o 14 o weithredoedd y gellir eu cyflawni o amgylch yr ysgol i helpu i arbed ynni.

Addaswyd thermostatau rheiddiaduron

Gwirio thermostatau bob wythnos i sicrhau nad yw defnyddwyr wedi'u troi i fyny

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Gweithredu ein harweiniad ar osod amser cychwyn y bore ac amser gorffen gwresogi i arbed ynni

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Y tymheredd gorau ar gyfer ysgolion yw 18°C ​​mewn ystafelloedd dosbarth a 15°C mewn neuaddau chwaraeon a choridorau

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Newidiwyd gosodiadau amddiffyn rhag rhew gwresogi

Gwella'ch gosodiadau amddiffyn rhag rhew i osgoi gwastraff ynni yn ystod tywydd mwyn

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri

Gwneud y gorau o reolyddion gwresogi eich ysgol gan ddefnyddio ein taflen waith adolygu boeleri y gellir ei lawrlwytho

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Gosodwyd gwresogyddion dŵr trydan pwynt defnydd

Disodli systemau dŵr poeth cylchrediad gyda gwresogyddion dŵr trydan pwynt defnydd

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Disodlwyd boeler nwy gyda phwmp gwres ffynhonnell aer

Bydd gosod pwmp gwres yn lleihau allyriadau carbon eich ysgol ar gyfer gwresogi a dŵr poeth tua 80%

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Amnewidiwyd boeler yr ysgol

Gweithredu ein harweiniad ar brynu boeler ynni effeithlon newydd neu newid boeler nwy neu olew am bwmp gwres

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd y gwres ar benwythnosau

Torri'r defnydd o nwy ar y penwythnos yw un o'r ffyrdd hawsaf o arbed ynni

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd y gwres am yr haf

Gweithredu ein canllawiau i leihau nifer y diwrnodau yn y flwyddyn y mae system wresogi eich ysgol yn rhedeg

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Gweithredu gweithdrefn i sicrhau bod y gwres yn cael ei ddiffodd yn ystod gwyliau ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd dŵr poeth ar benwythnosau

Gall gwresogi dŵr poeth ddefnyddio 40% o ddefnydd cyffredinol ysgol o nwy, diffoddwch ar y penwythnos i arbed ynni

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Gweithredu ein canllawiau i leihau gwastraff ynni ar wresogi dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Arall

Cofnodwch unrhyw gamau eraill i wella effeithlonrwydd eich system wresogi yma

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon