Newidiwyd tymheredd a osodwyd ar wres canolog

Y tymheredd gorau ar gyfer ysgolion yw 18°C ​​mewn ystafelloedd dosbarth a 15°C mewn neuaddau chwaraeon a choridorau

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Cyn gwneud hyn, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cynnal cyfnod o fonitro tymheredd yr ystafell ddosbarth fel eich bod yn gwybod pa mor gynnes yw eich ysgol. Gallwch gofnodi hyn fel gweithgaredd i ddisgyblion Sbarcynni a gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i gofnodi'r tymheredd yn eich ysgol.

Y tymereddau gorau ar gyfer ysgolion yw: 
  • Ystafelloedd dosbarth arferol: 18°C
  • Coridorau: 15°C
  • Ardaloedd â lefelau uchel o weithgarwch (e.e. neuaddau chwaraeon): 15°C
  • Ardaloedd â lefelau isel o weithgarwch: 21°C
  • Ysgolion anghenion arbennig neu ardaloedd gyda phlant ifanc iawn: 21°C
Ar ôl i chi fonitro tymheredd ar draws yr ysgol, gwiriwch i ba dymheredd y mae'r prif thermostatau gwresogi wedi'u gosod. A yw eich tymheredd a gofnodwyd o amgylch yr ysgol yn cyfateb i'r tymheredd rheoli gwresogi? 

Yn aml, mae tymheredd yr ystafelloedd dosbarth yn uwch na'r tymheredd a osodwyd ar gyfer y brif system wresogi oherwydd bod thermostat y brif system wresogi wedi'i leoli mewn rhan o'r ysgol sy'n anodd ei gwresogi. Er enghraifft, gellir ei leoli yn neuadd yr ysgol a all fod yn ofod mawr sydd wedi'i inswleiddio'n wael neu ym mhrif fynedfa'r ysgol sy'n dueddol o gael drafftiau oer o agor drysau. Os gwelwch fod hyn yn wir, gallech geisio gostwng tymheredd gosod y system wresogi i is na 18°C ​​a pharhau i fonitro tymheredd yr ystafell ddosbarth a lefelau cysur.