Astudiaethau achos

Ennyn diddordeb disgyblion CA1 yn Ysgol Fabanod Widcombe
Sut y gwnaeth Sbarcynni helpu staff yn Ysgol Fabanod Widcombe yng Nghaerfaddon i ymgysylltu â'u disgyblion ifanc i leihau eu hôl troed carbon yn yr ysgol a gartref.
Rhybuddion Energy Sparks
Roedd rhybuddion awtomataidd yn hysbysu defnyddwyr o broblem gwresogi anhysbys, gan arbed miloedd o bunnoedd mewn costau trydan i Ysgol Eglwys Freshford.
Gweithredu Disgyblion Cynradd Saundersfoot
Gydag ymagwedd drawsgwricwlaidd yn Ysgol Gynradd Saundersfoot gwelwyd disgyblion yn arwain ar weithredu egni mewn ffyrdd ymarferol, creadigol ac effeithiol iawn.
Damers First School - Pencampwyr Bwrdd Sgorio: Diffodd y Gwyliau
Sut helpodd Diffodd Dros y Gwyliau Damers First School i leihau eu defnydd trydan gan 12% i fod ein Pencampwyr Bwrdd Sgorio Cenedlaethol.
Haling Park - Pencampwyr Bwrdd Sgorio: Ysgol Gyfan yn Cymryd Rhan
Dysgwch sut daeth Haling Park yn gyntaf ar ein Bwrdd Sgorio Llundain trwy gael yr ysgol gyfan i gymryd rhan!
Lleihau'r defnydd o nwy y tu allan i oriau
Defnyddiodd Academi Northampton Sbarcynni i newid eu rheolyddion boeleri i arbed 40% yn y defnydd blynyddol o nwy.
Ysgol Gynradd Stokes Wood
Darganfyddwch sut mae Sbarcynni wedi cefnogi un o'n hysgolion sy'n sgorio uchaf i wneud arbedion enfawr ac ennyn diddordeb staff a disgyblion.
Mae Ffederasiwn Harris yn gweithio gyda Sbarcynni ar draws eu Hymddiriedolaeth
Arbedodd Ffederasiwn Harris £165,000 gyda chau TGCh yn awtomatig a llwyddodd i olrhain llwyddiant eu hymgyrch gyda Sbarcynni
Energy audit supports savings at complex-needs school
Sheringham Woodfields school followed advice to create and continue to develop their weekend and holiday switch off list, reducing their annual electricity consumption by 13%.
Dydd Mawrth - Amser i Ddiffodd
Bu disgyblion yn Ysgol Gynradd Prendergast yn arwain y ffordd yn nigwyddiad diffodd a ddangosodd i'r ysgol gyfan pa mor hawdd yw hi i leihau eich defnydd o drydan.
Diffodd TGCh yn awtomatig dros nos
Gosododd yr Academi Harris Sutton ddiffodd awtomatig o offer TGCh gyda'r nos. Bydd y newid syml hwn yn eu harbed £20,000 y flwyddyn trwy leihau eu llwyth sylfaenol trydan.
Archwiliadau Sbarcynni
Helpodd Energy Sparks Ysgol Uwchradd Malaig i gwtogi 38% ar eu gwres
Adnabod offer aneffeithlon
Defnyddiodd disgyblion yn Ysgol Eglwys Freshford Sbarcynni i nodi gwastraff ynni o rewgell aneffeithlon o £740 y flwyddyn drwy leihau eu llwyth sylfaen trydan.
Gwella amseru rheolyddion boeler
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Whiteways Sbarcynni i newid eu rheolyddion boeler i arbed 35% yn y defnydd blynyddol o nwy.
Rheoli Gwresogydd Storio
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Stanton Drew Sbarcynni i leihau costau gwresogyddion storio gan 28%. Roedd yr arbediad hwn yn fwy na'r gost gosod ar ôl 16 wythnos.
Disodli gweinydd TGCh aneffeithlon
Fe wnaeth disodli hen weinydd TGCh aneffeithlon arbed £1,600 i Ysgol Trinity First mewn costau trydan bob blwyddyn, gan ddychwelyd y buddsoddiad mewn 2.5 mlynedd 
Disodli Gwresogyddion Storio
Gwnaeth Ysgol Trinity First ddisodli gwresogyddion storio gyda system aerdymheru yn ei bloc ystafelloedd dosbarth Blynyddoedd Cynnar, gan arbed tua £1,500 y flwyddyn mewn costau trydan.