Astudiaethau achos

Ennyn diddordeb disgyblion CA1 yn Ysgol Fabanod Widcombe
Sut y gwnaeth Sbarcynni helpu staff yn Ysgol Fabanod Widcombe yng Nghaerfaddon i ymgysylltu â'u disgyblion ifanc i leihau eu hôl troed carbon yn yr ysgol a gartref.
Rhybuddion Energy Sparks
Roedd rhybuddion awtomataidd yn hysbysu defnyddwyr o broblem gwresogi anhysbys, gan arbed miloedd o bunnoedd mewn costau trydan i Ysgol Eglwys Freshford.
Dydd Mawrth - Amser i Ddiffodd
Bu disgyblion yn Ysgol Gynradd Prendergast yn arwain y ffordd yn nigwyddiad diffodd a ddangosodd i'r ysgol gyfan pa mor hawdd yw hi i leihau eich defnydd o drydan.
Gweithredu Disgyblion Cynradd Saundersfoot
Gydag ymagwedd drawsgwricwlaidd yn Ysgol Gynradd Saundersfoot gwelwyd disgyblion yn arwain ar weithredu egni mewn ffyrdd ymarferol, creadigol ac effeithiol iawn.
Archwiliadau Sbarcynni
Helpodd Energy Sparks Ysgol Uwchradd Malaig i gwtogi 38% ar eu gwres
Adnabod offer aneffeithlon
Defnyddiodd disgyblion yn Ysgol Eglwys Freshford Sbarcynni i nodi gwastraff ynni o rewgell aneffeithlon o £740 y flwyddyn
Gwella amseru rheolyddion boeler
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Whiteways Sbarcynni i newid eu rheolyddion boeler i arbed 35% yn y defnydd blynyddol o nwy.
Rheoli Gwresogydd Storio
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Stanton Drew Sbarcynni i leihau costau gwresogyddion storio gan 28%. Roedd yr arbediad hwn yn fwy na'r gost gosod ar ôl 16 wythnos.
Disodli gweinydd TGCh aneffeithlon
Fe wnaeth disodli hen weinydd TGCh aneffeithlon arbed £1,600 i Ysgol Trinity First mewn costau trydan bob blwyddyn, gan ddychwelyd y buddsoddiad mewn 2.5 mlynedd 
Disodli Gwresogyddion Storio
Gwnaeth Ysgol Trinity First ddisodli gwresogyddion storio gyda system aerdymheru yn ei bloc ystafelloedd dosbarth Blynyddoedd Cynnar, gan arbed tua £1,500 y flwyddyn mewn costau trydan.