Astudiaethau achos

Ennyn diddordeb disgyblion CA1 yn Ysgol Fabanod Widcombe
Sut y gwnaeth Sbarcynni helpu staff yn Ysgol Fabanod Widcombe yng Nghaerfaddon i ymgysylltu â'u disgyblion ifanc i leihau eu hôl troed carbon yn yr ysgol a gartref.
Rhybuddion Energy Sparks
Roedd rhybuddion awtomataidd yn hysbysu defnyddwyr o broblem gwresogi anhysbys, gan arbed miloedd o bunnoedd mewn costau trydan i Ysgol Eglwys Freshford.
Dydd Mawrth - Amser i Ddiffodd
Bu disgyblion yn Ysgol Gynradd Prendergast yn arwain y ffordd yn nigwyddiad diffodd a ddangosodd i'r ysgol gyfan pa mor hawdd yw hi i leihau eich defnydd o drydan.
Gweithredu Disgyblion Cynradd Saundersfoot
Gydag ymagwedd drawsgwricwlaidd yn Ysgol Gynradd Saundersfoot gwelwyd disgyblion yn arwain ar weithredu egni mewn ffyrdd ymarferol, creadigol ac effeithiol iawn.
Damers First School - Pencampwyr Bwrdd Sgorio: Diffodd y Gwyliau
Sut helpodd Diffodd Dros y Gwyliau Damers First School i leihau eu defnydd trydan gan 12% i fod ein Pencampwyr Bwrdd Sgorio Cenedlaethol.
Haling Park - Pencampwyr Bwrdd Sgorio: Ysgol Gyfan yn Cymryd Rhan
Dysgwch sut daeth Haling Park yn gyntaf ar ein Bwrdd Sgorio Llundain trwy gael yr ysgol gyfan i gymryd rhan!
Reducing out of hours gas use
Northampton Academy used Energy Sparks to change their boiler controls to save 40% in annual gas use.
Diffodd TGCh yn awtomatig dros nos
Gosododd yr Academi Harris Sutton ddiffodd awtomatig o offer TGCh gyda'r nos. Bydd y newid syml hwn yn eu harbed £20,000 y flwyddyn trwy leihau eu llwyth sylfaenol trydan.
Adnabod offer aneffeithlon
Defnyddiodd disgyblion yn Ysgol Eglwys Freshford Sbarcynni i nodi gwastraff ynni o rewgell aneffeithlon o £740 y flwyddyn drwy leihau eu llwyth sylfaen trydan.
Archwiliadau Sbarcynni
Helpodd Energy Sparks Ysgol Uwchradd Malaig i gwtogi 38% ar eu gwres
Gwella amseru rheolyddion boeler
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Whiteways Sbarcynni i newid eu rheolyddion boeler i arbed 35% yn y defnydd blynyddol o nwy.
Rheoli Gwresogydd Storio
Defnyddiodd Ysgol Gynradd Stanton Drew Sbarcynni i leihau costau gwresogyddion storio gan 28%. Roedd yr arbediad hwn yn fwy na'r gost gosod ar ôl 16 wythnos.
Disodli gweinydd TGCh aneffeithlon
Fe wnaeth disodli hen weinydd TGCh aneffeithlon arbed £1,600 i Ysgol Trinity First mewn costau trydan bob blwyddyn, gan ddychwelyd y buddsoddiad mewn 2.5 mlynedd 
Disodli Gwresogyddion Storio
Gwnaeth Ysgol Trinity First ddisodli gwresogyddion storio gyda system aerdymheru yn ei bloc ystafelloedd dosbarth Blynyddoedd Cynnar, gan arbed tua £1,500 y flwyddyn mewn costau trydan.