Byrddau sgorio

Mae ysgolion yn sgorio pwyntiau drwy gofnodi eu gweithgareddau i ymchwilio i'w defnydd o ynni, dysgu am ynni, a chymryd camau arbed ynni o amgylch eu hysgol.

Mae ein byrddau sgorio yn dangos pa ysgolion sydd fwyaf gweithgar ledled Cymru, Lloegr a’r Alban.

East Midlands

495 Stokes Wood Primary School

420 Rushcliffe Spencer Academy

405 Brocks Hill Primary School

East of England

575 Henderson Green Primary Academy

355 Lingwood Primary Academy

180 King's Lynn Academy

London

235 Harris Westminster Sixth Form

70 Harris Primary Academy Haling Park

50 Oasis Academy - Arena

Other schools in England and Wales

Scotland

35 James Gillespie's High School

25 St Thomas Of Aquin's High School

South-West England

415 Swindon Academy - Alton Close

240 Swindon Academy - Beech Avenue

185 Pawlett Primary School Academy

Wales scoreboard

305 Ysgol Bro Ingli

275 Lamphey Primary School

245 Penyrheol Comprehensive

West Midlands

370 Prince Albert Primary School

355 Prince Albert High School

260 Birchfield Primary School

Yorkshire and the Humber

330 Castle Hills Primary Academy

225 Holme Valley Primary School

155 Scawthorpe Sunnyfields Primary School