Archwilio gweithgareddau arbed ynni

Chwilio

Mae Sbarcynni yn darparu cefnogaeth helaeth i athrawon a disgyblion wrth ddysgu am ynni a newid hinsawdd o fewn cyd-destun eich ysgol eich hun.

Defnyddiwch y dolenni isod i archwilio 149 o weithgareddau sydd ar gael yn rhwydd.

  • Tîm eco a gweithgareddau arbed ynni sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm..
  • Cynlluniau gwersi yn ymwneud ag ynni ac adnoddau y gellir eu lawrlwytho..
  • Cefnogaeth i ddisgyblion wrth ddylunio a chynnal arbrofion i fonitro data yn ymwneud ag ynni a phatrymau ymddygiad yn yr ysgol..

Gweithgareddau disgyblion

Grwpiau o weithgareddau ar themâu llwybrau dysgu penodol. Mae gweithgareddau unigol yn gysylltiedig ag amrywiaeth o bynciau a chyfnodau allweddol.

Ein Rhaglenni

Rhaglenni byr o weithgareddau cysylltiedig y gall disgyblion weithio drwyddynt gam wrth gam i gael mwy o effaith.

Byddwch yn Egniol!

Brathu gwastraff bwyd

Cadwch Olwg ar Wastraff Gwresogi!

Dewch i adnabod eich pwmp gwres