Brathu gwastraff bwyd

Ewch i'r afael â gwastraff cinio ysgol gyda'r gweithgareddau atyniadol hyn

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Trosolwg

Heblaw am ddefnydd ynni a thrafnidiaeth, mae cinio ysgol yn gwneud cyfraniad enfawr at allyriadau carbon ysgol.  

Bydd y rhaglen hon yn mynd drwy'r prif weithgareddau i ddysgu am y broblem, archwilio eich gwastraff bwyd a chymryd camau i leihau hyn yn eich ysgol.

Gweithgareddau

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.