Ein Rhaglenni Arbed Ynni

Rhaglenni byr o weithgareddau cysylltiedig y gall disgyblion weithio drwyddynt gam wrth gam i gael mwy o effaith

Fel defnyddiwr Sbarcynni gallwch chi gofrestru ar unrhyw un o'n rhaglenni a chofnodi gweithgareddau i olrhain eich cynnydd a sgorio pwyntiau ar gyfer eich ysgol..

Brathu gwastraff bwyd

Ewch i'r afael â gwastraff cinio ysgol gyda'r gweithgareddau atyniadol hyn

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Byddwch yn Egniol!

Sawl gweithgaredd i'ch helpu i fynd i'r afael â dadansoddi data sylfaenol a newid ymddygiad a chymryd y camau cyntaf i leihau eich ôl troed carbon.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Cadwch Olwg ar Wastraff Gwresogi!

Trowch y gwres i lawr gyda Sbarcynni a mynd i’r afael â gwastraff gwresogi yn eich ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Dewch i adnabod eich pwmp gwres

Dysgu am bympiau gwres a dadansoddi'r gwahaniaeth y maent wedi'i wneud i ddefnydd ynni eich ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Gwella eich llwyth sylfaenol

Lleihau faint o drydan sy'n rhedeg yn y cefndir yn eich ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Lleihau Effaith eich Golau

Gweithredu ar oleuadau aneffeithlon a diangen

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Mae Ysgolion Clyfar yn Aros ar 18 gradd

Trowch y gwres i lawr gyda Sbarcynni a mynd i’r afael â gwastraff gwresogi yn eich ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Rhoi hoe i'ch gwres

Gosodwch y gwres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore a mynd i'r afael â gwastraff gwresogi yn eich ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Stopio'r Cymudo Carbon Uchel

Defnyddiwch ein harolwg trafnidiaeth a’r rhaglen hon i gyfrifo a thorri’r allyriadau carbon o gymudo i’r ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Y Cwestiwn MAWR - Sut gall diffodd peiriannau helpu i leihau ein hôl troed carbon?

Gwneud y cysylltiad rhwng gadael offer ymlaen a lleihau eich effaith ar yr amgylchedd.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws