Cadwch Olwg ar Wastraff Gwresogi!

Trowch y gwres i lawr gyda Sbarcynni a mynd i’r afael â gwastraff gwresogi yn eich ysgol

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Trosolwg

Mae’r rhaglen fer hon yn berffaith ar gyfer plant hŷn a bydd yn eich annog i ddadansoddi data a gweithio gyda staff ysgol i fynd i’r afael â gwastraff ynni yn eich ysgol.

Unwaith y byddwch wedi gorffen y 4 gweithgaredd hyn, beth am roi cynnig ar un o’r rhain:

Monitro a yw oedolion a disgyblion yn gwisgo dillad cynhesach y tu mewn i adeilad yr ysgol yn ystod y gaeaf
Cynnal diwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr
Rhedeg ymgyrch ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan - Her 1 radd


Gweithgareddau

1.
2.
3.
4.