Cynhaliwch Ddiwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

Cymryd rhan mewn diwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr

30 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5
Byddwch yn gyfrifol am y gwres yn eich ysgol drwy gynnal Diwrnod Haenu i Fyny Pweru i Lawr.

Mae llawer o ysgolion yn gwario cyfran fawr o'u hynni gwresogi yn cynhesu'r ysgol i dymheredd gormodol neu pan fydd yn wag.

Rydym yn gobeithio, trwy annog ysgolion i ddiffodd neu ostwng eu gwres ar un diwrnod - yn ddelfrydol ar ddydd Gwener neu ddydd Llun ynghyd â'r penwythnos agosaf - y gallwn godi ymwybyddiaeth o faint o ynni mae ysgolion yn ei wastraffu trwy gadw eu gwres yn rhy uchel neu pan fydd ysgolion ar gau - yn enwedig ar benwythnosau a thros wyliau.

Lawrlwythwch ein poster (neu crëwch un eich hun), dywedwch wrth eich cymuned ysgol gyfan, a pharatowch i haenu.

Peidiwch ag anghofio edrych ar eich data gwresogi yr wythnos ganlynol i weld faint o wahaniaeth y mae eich gweithredu wedi'i wneud.