Lleihau Effaith eich Golau

Gweithredu ar oleuadau aneffeithlon a diangen

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Trosolwg

Bydd y rhaglen hon yn eich helpu i nodi unrhyw oleuadau aneffeithlon yn eich ysgol a datblygu arferion goleuo ynni effeithlon.

Gweithgareddau

1.
2.
3.
4.
5.