Byddwch yn Egniol!

Sawl gweithgaredd i'ch helpu i fynd i'r afael â dadansoddi data sylfaenol a newid ymddygiad a chymryd y camau cyntaf i leihau eich ôl troed carbon.

Bydd cwblhau'r rhaglen hon y flwyddyn academaidd hon yn sgorio 30 o bwyntiau bonws

Trosolwg

Sawl gweithgaredd i'ch helpu i fynd i'r afael â dadansoddi data sylfaenol a newid ymddygiad a chymryd y camau cyntaf i leihau eich ôl troed carbon. 

Gweithgareddau

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.