Cynnal gwasanaeth am wastraff bwyd yn eich ysgol

Rhannu'r hyn rydych chi wedi'i ddarganfod am wastraff bwyd gyda chymuned yr ysgol gyfan

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth
Mae angen i bawb yn eich ysgol wneud eu rhan i fynd i'r afael â gwastraff bwyd.  Cynhaliwch wasanaeth i rannu'r ffeithiau allweddol am wastraff bwyd a'r prif negeseuon o'r hyn y mae hyn yn ei olygu i'ch ysgol.

Meddyliwch yn ofalus am bwy rydych chi eisiau clywed eich neges.  Efallai yr hoffech chi wahodd llywodraethwyr ysgol, rhieni neu staff cinio
neu eu gwahodd i gymryd rhan yn eich gwasanaeth.

Efallai y byddwch chi am ddefnyddio rhai o'r ffeithiau yma.Neu dangoswch ran o fideo fel yr un hwnPeidiwch ag anghofio dod â'r gwasanaeth i ben gan ddweud wrth eich cynulleidfa beth rydych chi am iddyn nhw ei wneud!

Lawrlwytho adnoddau