Ymladd gwastraff bwyd gartref

Mynd â'r frwydr yn erbyn gwastraff bwyd adref ac arbed y bwyd dros ben unig a'r byrbrydau trist yn eich oergell a'ch cypyrddau.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth
Mae gwastraff bwyd yn broblem enfawr ac yn cyfrannu'n aruthrol at newid hinsawdd. Mae 70% o'r holl fwyd sy'n cael ei daflu yn y DU yn dod o'n cartrefi felly gadewch i ni ddechrau mynd i'r afael â'r broblem yno gyda'r dasg flasus hon.

Mae bara, ffrwythau, llysiau, tatws a chaws ymhlith bwyd sy'n cael ei wastraffu fwyaf yn y DU. Yn ffodus, maen nhw hefyd yn eithaf hawdd i'w defnyddio pan nad ydynt yn edrych yn ffres

Dy genhedaeth yw dod o hyd i rwybeth yn dy oergell, cwpwrdd neu bowlen ffrwythau pan nad ydynt yn edrych yn ffres  Golcha/torra unrhyw ddarnau wedi llwydo i ffwrdd yna fynd i https://www.lovefoodhatewaste.com lle mae llwyth o ryseitiau ar gyfer prydau blasus a danteithion i'w gwneud a'u mwynhau.. 





Lawrlwytho adnoddau