Dysgu gartref

Pob gweithgaredd

Gweithgareddau annibynnol i chi eu cwblhau gartref

Casgliad o 13 o weithgareddau perthnasol i ystod o bynciau a chyfnodau allweddol.

Her Diffodd Ynni 5 diwrnod!

Her diffodd ynni pum diwrnod i'w chyflawni gartref

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bydd yn dditectif ynni

Defnyddiwch eich pwerau canfod ac arsylwi i weld yr holl eitemau sy'n defnyddio trydan yn eich tŷ

5 CA1 CA2 CA3

Bydd yn sylwr solar

Helpu'r cwmni ynni cymunedol lleol i ddod o hyd i fwy o doeau sy'n addas ar gyfer solar.

5 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth Y Dyniaethau

Ymladd gwastraff bwyd gartref

Mynd â'r frwydr yn erbyn gwastraff bwyd adref ac arbed y bwyd dros ben unig a'r byrbrydau trist yn eich oergell a'ch cypyrddau.

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Dilyn ynni'r haul

Ceisiwch sylwi ar bobman y mae tanwyddau ffosil yn cael eu defnyddio o'ch cwmpas am un diwrnod

5 CA1 CA2 CA3

Harneisio'r gwynt

Creu olwyn pin a mwynhau gwylio pŵer y gwynt

5 CA1 CA2 CA3

Cael haf FFAN-tastig!

Peidiwch â throi'r aerdymheru sy'n cael ei bweru gan danwydd ffosil ymlaen, dylech chi greu ein ffan FFAN-tastig yn lle hynny!

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5

Goleuadau'r Gwyliau

Gweithgaredd i'w gwbhau yn ystod y gwyliau gan ddefnyddio monitor ynni teclyn a goleuadau bach

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Gwnewch de haul

Defnyddiwch ynni'r haul i wneud paned o de

5 CA1 CA2 CA3

Gwnewch y switsh

Cymryd camau i ddiffodd goleuadau ac offer yn y cartref

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Diwrnod Diffodd

Rhowch her i'ch hun i dreulio diwrnod cyfan gartref heb drydan

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth

Her Gwyrdd o'r Gloch

Dysgu sut y gallwch chi gynllunio eich defnydd o drydan i fanteisio ar ffynonellau trydan adnewyddadwy

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth

Cael gwared â sugnwyr ynni

Torri ar wastraff ynni cartref drwy sylwi ar arferion eich cartref sy'n sugno ynni

5 CA1 CA2 CA3 CA4 Dinasyddiaeth