Her Gwyrdd o'r Gloch

Dysgu sut y gallwch chi gynllunio eich defnydd o drydan i fanteisio ar ffynonellau trydan adnewyddadwy

10 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 Dinasyddiaeth
Nid dim ond faint o drydan rydych chi'n ei ddefnyddio sy'n gwneud gwahaniaeth i'ch ôl troed carbon.  Mae'r amser rydych chi'n ei ddefnyddio offeryn yn cael effaith.  Rhowch gynnig ar y gweithgaredd dysgu cartref hwn i ddysgu sut y gallwch chi gynllunio eich defnydd o drydan i fanteisio ar ffynonellau trydan adnewyddadwy.