Bydd yn dditectif ynni

Defnyddiwch eich pwerau canfod ac arsylwi i weld yr holl eitemau sy'n defnyddio trydan yn eich tŷ

5 CA1 CA2 CA3
 Defnyddia dy bwerau canfod ac arsylwi i nodi'r holl eitemau sy'n defnyddio trydan yn dy dŷ. 
 
Gwiria bob ystafell yn y tŷ i weld lle mae ynni'n cael ei ddefnyddio.

Awgrym: os yw'n goleuo, yn gwneud sŵn, neu'n cynhyrchu gwres, mae'n bosib ei fod yn defnyddio trydan. 

Lawrlwytho adnoddau