Cael haf FFAN-tastig!

Peidiwch â throi'r aerdymheru sy'n cael ei bweru gan danwydd ffosil ymlaen, dylech chi greu ein ffan FFAN-tastig yn lle hynny!

5 CA1 CA2 CA3 CA4 CA5
Arhoswch yn oer heb danwydd ffosil yr haf hwn. Yn lle estyn am yr aerdymheru, gwna dy ffan unigryw dy hun.  Chwiliwch drwy'r bocs ailgylchu ar gyfer eich ffyn loli a chardbord i'w wneud yn ddiwastraff. Lawrlwytho'r cyfarwyddiadau llawn

Lawrlwytho adnoddau