Beth yw datgarboneiddio?

Gweithgaredd sy'n esbonio'r hyn y mae datgarboneiddio yn ei olygu, pam mae'n bwysig a'r hyn y mae'n ei olygu i'n hysgol.

20 CA3 Gwyddoniaeth a Thechnoleg
Efallai eich bod wedi clywed y term datgarboneiddio.  Mae'r syniad datgarboneiddio yn hanfodol i'r camau y mae angen i ni eu cymryd i  atal newid hinsawdd.

Bydd y cyflwyniad hwn a'r taflen waith yn amlinellu prif bwyntiau datgarboneiddio a sut mae'n berthnasol i ynni eich ysgol.
Lawrlwytho adnoddau