Mynychwyd hyfforddiant Sbarcynni

Mynychu hyfforddiant i wneud y mwyaf o Energy Sparks yn eich ysgol.

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Athrawon! Prifathrawon! Rheolwyr ysgol! Staff cyfleusterau! Gofalwyr! Gwirfoddolwyr! A phawb arall!

Darganfyddwch sut i wneud y gorau o Sbarcynni yn eich ysgol. Rydym yn cynnig sawl math o sesiynau hyfforddi yn dibynnu ar eich anghenion. 

Cofnodwch eich bod wedi mynychu hyfforddiant ac ysgrifennwch beth yw eich addewid.