Newid gweithredol

Pob gweithred

Casgliad o 13 o weithredoedd y gellir eu cyflawni o amgylch yr ysgol i helpu i arbed ynni.

Gwiethredwyd y modd segur ar gyfrifiaduron

Ffurfweddu cyfrifiaduron i fynd i'r modd segur ar ôl 15 munud heb ddefnydd

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Ychwanegwyd amseryddion at argraffwyr a llungopïwyr

Defnyddio amserydd plygio i mewn 7 diwrnod i sicrhau bod argraffwyr a llungopïwyr yn cael eu diffodd ar y penwythnos a dros nos

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Gwiriwyd seliau drws oergell a rhewgell

Disodli seliau drws oergell a rhewgell diffygiol i arbed £100au y flwyddyn

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Gwiriwyd bod ffenestri ar gau ar ddiwedd y dydd

Mae ffenestri sy'n cael eu gadael ar agor dros nos yn achosi colledion gwres uchel ac yn cynyddu'r risg o ddifrod gan rew

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Glanhawyd ffenestri i leihau'r angen am oleuadau

Golchu ffenestri eich ysgol bob 6 mis i wneud y mwyaf o olau naturiol

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Dadrewi eich rhewgelloedd cyn y gwyliau a'u gadael wedi'u diffodd i arbed ynni

15 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Wedi arddangos amseroedd cyn-dwymo wrth ymyl offer cegin

Ceisio osgoi troi offer cegin ymlaen cyn bod eu hangen

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trwsiwyd tapiau poeth sy'n diferu

Trwsio tapiau sy'n diferu cyn gynted â phosib i arbed dŵr ac ynni a ddefnyddir i gynhesu dŵr poeth

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Cyflwyno diwrnod di-gig ar gyfer ciniawau ysgol

Darparu bwydlen lysieuol amrywiol i leihau ôl troed carbon eich ysgol o fwyd

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Darparwyd gwresogyddion cludadwy ar gyfer staff sy'n gweithio yn ystod y gwyliau

Fel arfer mae’n llawer mwy effeithlon darparu gwresogyddion gwyntyll trydan 1kW i staff unigol a allai fod eisiau dod i mewn yn ystod y gwyliau yn hytrach na chynhesu’r ysgol gyfan

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Rhoddwyd thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth

Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth ac enwebu monitoriaid ynni dosbarth i wirio nad yw'r tymheredd yn uwch na 18°C

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trafodwyd effeithlonrwydd ynni gan llywodraethwyr yr ysgol

Mae’n rhaid i’r gwaith o ddatblygu ymrwymiad polisi i effeithlonrwydd ynni ddod o’r brig a dylid ei ategu gan ddatganiad cenhadaeth a pholisi ynni

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Gwnaeth y staff drafod effeithlonrwydd ynni mewn cyfarfod staff

Ymgysylltu staff i arbed ynni, lleihau costau a rhannu'r ymdrech i wneud i brosiectau ddigwydd

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon