Trwsiwyd tapiau poeth sy'n diferu

Trwsio tapiau sy'n diferu cyn gynted â phosib i arbed dŵr ac ynni a ddefnyddir i gynhesu dŵr poeth

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Rhowch gynnig ar drwsio tapiau sy’n diferu cyn gynted â phosib oherwydd gallant wastraffu cannoedd o bunnoedd y flwyddyn mewn costau dŵr, a hyd yn oed mwy os ydynt yn dapiau dŵr poeth.