Ychwanegwyd amseryddion at argraffwyr a llungopïwyr

Defnyddio amserydd plygio i mewn 7 diwrnod i sicrhau bod argraffwyr a llungopïwyr yn cael eu diffodd ar y penwythnos a dros nos

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Nid oes angen i argraffwyr a llungopïwyr fod yn rhedeg y tu allan i oriau ysgol. Fodd bynnag, mae llawer o argraffwyr a llungopïwyr yn defnyddio llawer o bŵer pan nad yw'r ysgol ar agor. Gall hyd yn oed y ‘modd segur’ ddefnyddio mwy o bŵer nag yr ydych yn ei feddwl - yn aml hyd at hanner cymaint o bŵer â phan gânt eu troi ymlaen. Mewn cymhariaeth, mae cyfrifiaduron desg a gliniaduron yn defnyddio 95% yn llai o ynni pan fyddant yn y modd ‘segur’.

Er mwyn lleihau eu defnydd, prynwch fonitor offer a phlygiwch ef i mewn i bob peiriant i fesur faint o ynni mae'n ei ddefnyddio dros nos. Gallech chi gael y disgyblion i gymryd rhan a'i redeg fel arbrawf gwyddoniaeth. Mae gan Sbarcynniweithgaredd disgyblion ar gyfer hyn. 

Os ydych wedi nodi argraffwr neu lungopïwr sy'n defnyddio llawer o drydan dros nos, mae'n well yn gyffredinol os gallwch ei ddiffodd yn awtomatig dros nos. Mae rhai o'r dyfeisiau drutach, datblygedig yn eich galluogi i wneud hyn yn awtomatig ond bydd eraill yn gofyn i chi osod amserydd saith diwrnod.(Mae amseryddion saith diwrnod yn well nag amseryddion 24 awr oherwydd eu bod yn caniatáu i offer gael eu diffodd drwy'r dydd ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.)