Rhoddwyd thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth

Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth ac enwebu monitoriaid ynni dosbarth i wirio nad yw'r tymheredd yn uwch na 18°C

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Rhowch thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth ac enwebwch fonitoriaid ynni'r dosbarth i wirio bod y tymheredd yn parhau'n iawn drwy gydol y diwrnod ysgol!
Dyma'r tymereddau gorau ar gyfer ysgolion:
  • Dosbarthiadau arferol: 18°C
  • Coridorau: 15°C
  • Ardaloedd â lefelau uchel o weithgarwch (e.e. neuaddau chwaraeon): 15°C
  • Ardaloedd â lefelau isel o weithgarwch: 21°C
  • Ysgolion anghenion arbennig neu ardaloedd gyda phlant ifanc iawn: 21°C

Gellir cofnodi tymheredd ystafell ddosbarth ar Sbarcynni drwy ddangosfwrdd disgyblion eich ysgol. Os yw tymheredd yr ystafell ddosbarth yn rhy uchel, addaswch thermostatau neu reolyddion gwresogi. 
Gall cael disgyblion i fod yn rhan o fonitro tymheredd ystafelloedd dosbarth fod yn ffordd dda o gefnogi ymgyrch i addasu amseroedd cychwyn boeleri. Gall monitro tymereddau ystafell ddosbarth dawelu meddwl staff yr ysgol na fydd yr ysgol yn rhy oer gydag amseroedd dechrau gwresogi hwyrach.