Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Mae goleuadau yn aml yn cael eu gadael ymlaen mewn ystafelloedd gwag felly gall gosod synwyryddion symud leihau'r defnydd o drydan

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Gall synwyryddion symudiad weithio'n dda mewn ystafelloedd gyda defnydd achlysurol megis toiledau, ystafelloedd llungopïo ac adnoddau a chypyrddau storio. Gellir eu gosod ar oleuadau presennol neu eu cynnwys mewn gosodiadau golau newydd pan fydd ffitiadau yn cael eu newid. Gallwch naill ai gael contractwr trydanol i wneud hyn ar gyfer goleuadau presennol neu wneud yn siŵr ei fod yn cael ei ychwanegu at y gofynion os yw ffitiadau golau yn cael eu newid yn llu.

Yn y tymor byr, y ffordd fwyaf effeithiol o leihau’r defnydd o oleuadau mewn ystafelloedd gwag yw gofyn i staff a disgyblion ddiffodd y goleuadau â llaw. Mae gan Sbarcynni nifer o weithgareddau disgyblion, er enghraifft cynnal hapwiriadau amser cinio, i helpu gyda hyn. Os yw disgyblion a staff yn gwneud hyn yn barhaus, mae'n aml yn gweithio'n well na thalu i osod synwyryddion defnydd. Dylech hefyd ofyn i staff glanhau ddiffodd y goleuadau wrth iddynt lanhau'r adeilad. Mae defnydd uchel yn gynnar yn y bore neu'n hwyr gyda'r nos yn aml yn dangos bod ynni'n cael ei wastraffu oherwydd bod glanhawyr yn troi goleuadau ymlaen wrth iddynt fynd drwy'r ysgol ac yn ei adael i'r gofalwr eu diffodd wedyn.