Newid ffabrig adeiladu

Pob gweithred

Casgliad o 10 o weithredoedd y gellir eu cyflawni o amgylch yr ysgol i helpu i arbed ynni.

Ychwanegwyd inswleiddio wal geudod

Gosod inswleiddio wal geudod i dorri hyd at 30% ar gost gwresogi’r adeilad

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Ychwanegwyd inswleiddio at danciau dŵr poeth a phibellau

Defnyddio ein cyngor a dewisiadau eraill i wella effeithlonrwydd system dŵr poeth eich ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Ychwanegwyd inswleiddio llofft neu wal

Bydd 25% o wres adeilad yn dianc drwy do heb ei inswleiddio

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Cewch gyngor arbenigol ar osod paneli solar

Mae gosod solar ffotofoltaig ar do eich ysgol yn ffordd gost-effeithiol iawn o leihau biliau ynni

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Gosodwyd goleuadau gyda synwyryddion deiliadaeth

Mae goleuadau yn aml yn cael eu gadael ymlaen mewn ystafelloedd gwag felly gall gosod synwyryddion symud leihau'r defnydd o drydan

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Mae LEDs yn defnyddio hyd at 90% yn llai o bŵer na bylbiau gwynias hŷn a thua 65% yn llai o bŵer na thiwbiau fflwroleuol cyfatebol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Gall amnewid goleuadau allanol gyda LEDs fod yn gost-effeithiol iawn, yn enwedig ar gyfer goleuadau fflwroleuol cryno cylchol math D

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Uwchraddiwyd oleuadau diogelwch i ganfodyddion symudiad PIR

Mae gosod synwyryddion symudiad math Isgoch Goddefol (PIR) yn golygu y gall goleuadau fod ymlaen am awr y dydd yn hytrach na 12 awr

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Uwchraddiwyd ffenestri i wydr dwbl neu driphlyg

Sicrhau bod gwerth 'U' gwydr dwbl newydd yn is na 1.4W/m2/K

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Arall

Cofnodwch newidiadau arbed ynni eraill i ffabrig adeiladau yma

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon