Diffoddwyd am yr haf!

Rhoi rhestr wirio diffodd Sbarcynni i'ch tîm eco, gofalwr neu reolwr safle er mwyn sicrhau nad oes dim yn cael ei anghofio

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

 
Cyn i chi orffen ar gyfer yr haf, diffoddwch…..

 1. Wresogi ystafell nwy a thrydan (mae'n rhyfeddol faint o ysgolion sy'n gadael hyn yn rhedeg!). Peidiwch ag anghofio gwresogyddion trydan mewn ystafelloedd dosbarth dros dro a gwresogyddion storio
 2. Gwresogi dŵr poeth - gallai hyn fod yn system gwres canolog, gwresogyddion trochi trydan mewn tanciau mewn toeau a chypyrddau, a gwresogyddion dŵr poeth trydan pwynt defnyddio. I liniaru unrhyw bryderon am Legionella, gwnewch yn siŵr bod unrhyw danciau neu rediadau pibellau yn cael eu fflysio a’u gwresogi i 60C cyn i ddisgyblion ddychwelyd ar ôl egwyl hir.
 3. Boeleri diod poeth
 4. Oeryddion dŵr
 5. Llungopiwyr ac argraffwyr
 6. Cyfrifiaduron, gwefrwyr ipad a gliniaduron, byrddau clyfar, a thaflunyddion
 7. Unrhyw weinyddion TG nad oes eu hangen yn ystod y gwyliau
 8. Offer technoleg cerddoriaeth
 9. Offer dylunio technoleg
 10. Cyfuno cynnwys oergelloedd a rhewgelloedd yng ngheginau’r ysgol, ystafell athrawon, ystafelloedd technoleg bwyd a labordai, a diffodd cynifer â phosib
 11. Gwyntyllau echdynnu a siambrau mwg
 12. Peiriannau puro aer wedi'u cyflwyno fel lliniariad Covid

Gofynnwch i'ch tîm eco a'ch gofalwr neu reolwr safle gymryd rhan ar ddiwrnod olaf y tymor. Sicrhewch fod gan rywun gyfrifoldeb clir am y diffodd.
Defnyddiwch y rhestr wirio Sbarcynni i'ch helpu i sicrhau nad oes dim yn cael ei golli.