Newid ymddygiad

Pob gweithred

Casgliad o 15 o weithredoedd y gellir eu cyflawni o amgylch yr ysgol i helpu i arbed ynni.

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Creu rhestr wirio diffodd ysgol i'w defnyddio cyn penwythnosau a gwyliau i sicrhau nad oes dim yn cael ei anghofio

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Hanner tymor - amser i ddiffodd

Gwiriwch fod yr holl eitemau dianghenraid wedi'u diffodd

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Cyflwynwyd system wobrwyo effeithlonrwydd ynni

Ysgogi dosbarthiadau ac adrannau i gymryd camau arbed ynni

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Dechreuwyd ymgyrch i gadw'r drysau a'r ffenestri ar gau pan fydd y gwres ymlaen

Cynnal rheolaeth thermostatig dda i osgoi agor ffenestri a drysau i oeri ystafelloedd dosbarth sydd wedi gorboethi

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Dechreuwyd ymgyrch i droi offer cegin ymlaen dim ond pan fo angen

Dim ond 40% o’r ynni a ddefnyddir mewn rhai ceginau ysgol sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer paratoi a storio bwyd gyda llawer o’r ynni sy’n cael ei wastraffu yn cael ei wasgaru fel gwres

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Dechreuwyd ymgyrch i agor bleindiau a diffodd goleuadau

Cadw bleindiau ar agor i wella hwyliau, ynni a chanolbwyntio ac arbed ynni ar olau artiffisial

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Cael yr ysgol gyfan i fod yn rhan o ddiffodd offer trydanol sydd ar ôl yn rhedeg dros nos, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd am yr haf!

Rhoi rhestr wirio diffodd Sbarcynni i'ch tîm eco, gofalwr neu reolwr safle er mwyn sicrhau nad oes dim yn cael ei anghofio

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd siambrau mwg ar ôl ysgol

Mae cypyrddau mwg nid yn unig yn defnyddio trydan i redeg ond maent hefyd yn tynnu aer cynnes o ystafelloedd dosbarth sy'n cynyddu biliau gwresogi

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Lleihau eich llwyth sylfaenol gyda mesurau cost isel fel hyfforddi staff a disgyblion i ddiffodd goleuadau ac offer pan fyddant yn gadael ystafelloedd dosbarth

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Optimeiddio'r defnydd o olau ffenestr naturiol i effeithio'n gadarnhaol ar hwyliau, ynni a chanolbwyntio ac arbed ynni a ddefnyddir gan oleuadau trydan

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffoddwyd oergelloedd a rhewgelloedd yn ystod gwyliau'r ysgol

Cydgrynhoi cynnwys oergelloedd a rhewgelloedd cyn y gwyliau a diffodd offer diangen

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Nid oes angen gadael oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth ymlaen dros wyliau’r ysgol ac ar benwythnosau gan eu bod yn gwastraffu llawer o ynni

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Diffodd dros y gaeaf

20 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Arall

Cofnodwch unrhyw gamau newid ymddygiad eraill yma

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon