Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Cael yr ysgol gyfan i fod yn rhan o ddiffodd offer trydanol sydd ar ôl yn rhedeg dros nos, ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau'r ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Syniadau ac awgrymiadau ymgyrchu
Dim ond ychydig bach o drydan y dylai eich ysgol ei ddefnyddio dros nos, ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol ar gyfer eitemau fel oergelloedd, rhewgelloedd a gweinyddion. Ond mae'n debygol bod eich ysgol yn gadael eitemau eraill ymlaen dros nos. Bydd arolwg y tu allan i oriau yn eich helpu i adnabod yr eitemau hyn fel y gellir eu diffodd.
 1. Gwiriwch eich defnydd presennol dros nos, penwythnos a gwyliau gan ddefnyddio graffiau defnydd fesul awr Sbarcynni i gymharu defnydd trydan yn ystod y dydd, yn ystod y nos, ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau.
 2. Cynnal arolwg manwl o holl ystafelloedd yr ysgol. Peidiwch ag anghofio yr ystafell boeler, ystafelloedd gwasanaethau a thu allan. Nodwch eitemau trydanol sy'n cael eu gadael ymlaen yn ddiangen, gan edrych yn arbennig ar oleuadau allanol, offer TG, gwresogyddion dŵr poeth trydan, pympiau ac offer ystafell offer eraill.
 3. Gwnewch restr o'r offer trydanol ym mhob ystafell a rhowch sticer lliw ar switsh pob dyfais. Dylid defnyddio system godio goleuadau traffig ar gyfer y sticeri fel a ganlyn:
  • Mae gwyrdd yn dynodi offer y dylai disgyblion eu diffodd pan nad ydynt yn cael eu defnyddio. (Er enghraifft, cyfrifiaduron personol, taflunwyr a byrddau gwyn rhyngweithiol.)
  • Mae Ambr yn amlygu offer y dylid ei ddiffodd ar ôl gwirio gydag aelod o staff nad oes neb yn ei ddefnyddio. (Er enghraifft, cyfrifiaduron y brif swyddfa neu'r llungopïwr.)
  • Mae coch yn dynodi offer na ddylid byth eu diffodd. (Er enghraifft, gweinyddwyr rhwydwaith, rhewgelloedd neu oergelloedd.)
 4. Diffoddwch yr holl offer sydd wedi'u labelu â sticer gwyrdd neu ambr. Grymuswch eich disgyblion i gymryd y cyfrifoldeb hwn ar ddiwedd pob diwrnod ysgol a chyn amser cinio. 
 5. Ar ôl diffodd yr holl offer trydanol diangen, bydd yn ddefnyddiol gwirio'ch cynilion. Defnyddiwch y siartiau Sbarcynni i gymharu defnydd eich ysgol o ynni ar draws y diwrnod cyn ac ar ôl yr ymgyrch diffodd.
 6. Cynhaliwch wiriadau ychwanegol pan fyddwch yn cau am wyliau'r ysgol i wneud yn siŵr bod popeth y gellir ei ddiffodd wedi'i ddiffodd. Bydd gadael offer ymlaen dros y gwyliau yn defnyddio llawer o drydan diangen.