Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Amnewid byrddau gwyn traddodiadol a setiau taflunydd am fyrddau sgrîn gyffwrdd rhyngweithiol modern mwy effeithlon gyda chyfrifiaduron integredig

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Trosolwg

Gyda systemau yn cael eu defnyddio mewn ysgolion am tua chwe awr y dydd, gall ddod i dros £200 mewn defnydd ynni fesul uned gyfunol dros y flwyddyn ysgol gyfan.

Mae byrddau sgrîn gyffwrdd rhyngweithiol modern gyda chyfrifiaduron integredig fel arfer yn defnyddio tua 230W. Mae hyn gryn dipyn yn llai na’r cyfuniad traddodiadol o fwrdd gwyn rhyngweithiol a thaflunydd gyda chyfanswm costau rhedeg blynyddol oddeutu £40 yr uned, sy’n cynrychioli arbediad sylweddol ar draws yr ysgol.