Uwchraddio offer

Pob gweithred

Casgliad o 5 o weithredoedd y gellir eu cyflawni o amgylch yr ysgol i helpu i arbed ynni.

Uwchraddiwyd cyfrifiaduron

Mae gliniaduron ynni effeithlon yn defnyddio tua 25% o ynni cyfrifiadur bwrdd gwaith

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Uwchraddiwyd gweinyddion TG

Mae manteision sylweddol i symud o weinyddion ffisegol i wasanaethau cyfrifiadura cwmwl

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Uwchraddiwyd offer cegin

Defnyddio ein harweiniad y tro nesaf y byddwch yn prynu offer cegin ynni effeithlon

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Uwchraddiwyd byrddau gwyn

Amnewid byrddau gwyn traddodiadol a setiau taflunydd am fyrddau sgrîn gyffwrdd rhyngweithiol modern mwy effeithlon gyda chyfrifiaduron integredig

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Arall

Cofnodwch unrhyw uwchraddiadau eraill o offer arbed ynni yma

10 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon