Polisïau

Pob gweithred

Casgliad o 8 o weithredoedd y gellir eu cyflawni o amgylch yr ysgol i helpu i arbed ynni.

Crëwyd polisi ar ddiffodd offer technoleg gwybodaeth

Ni ddylid gadael unrhyw offer yn y modd segur. Os nad yw'n cael ei ddefnyddio, dylai fod i ffwrdd.

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Wedi datgan Argyfwng Hinsawdd

Datgan argyfwng hinsawdd sy’n grymuso myfyrwyr i weithredu a gwneud newid cadarnhaol i’r blaned yn eu hysgolion

75 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Cyflwynwyd polisi ar dymheredd ystafell ddosbarth

Y tymheredd gorau ar gyfer ysgolion yw 18°C ​​mewn ystafelloedd dosbarth a 15°C mewn neuaddau a choridorau

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Cyflwynwyd polisi ar leihau defnydd ynni ac adnoddau ar gyfer argraffu a llungopïo.

Gall argraffwyr ddefnyddio 30-40% o'u galw am bŵer brig wrth segura rhwng y modd argraffu a'r modd segur, felly gall lleihau'r amser hwn arwain at arbedion da

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Cyflwynwyd polisi ar ddiffodd goleuadau

Gwneud y defnydd gorau o olau naturiol i leihau cynnau goleuadau yn ddiangen

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Ysgrifennwyd cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

Defnyddiwch ein canllawiau a’n templed i ddatblygu cynllun gweithredu ynni ar gyfer eich ysgol

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Ysgrifennwyd polisi ar gau drysau a ffenestri allanol pan fydd y gwres ymlaen

Ysgrifennwch bolisi i gael pawb yn yr ysgol i gofio bob amser i gadw ffenestri a drysau ar gau pan fydd y gwres ymlaen

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon

Ysgrifennwyd polisi teithio i'r ysgol

Datblygu polisi i annog plant, teuluoedd a staff i roi’r gorau i’r car o blaid bysiau, beiciau, sgwteri neu draed!

30 o bwyntiau ar gyfer y weithred hon