Leys Farm Junior School

Junior Park Avenue, Bottesford, Scunthorpe, North Lincolnshire DN17 2PB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 636 41.9 £95.40 n/a -26%
Y llynedd 33,900 4,220 £5,090 £1,630 -5.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 99,800 21,000 £2,990 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 2.5 kW yn y gaeaf i 1.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £290 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 330 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £39 ac wedi cynhyrchu 32 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£440 500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,700 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£290 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£470 510 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£1,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 3ydd Mai 2023

Leys Farm Junior School Pupils