The Ruth Gorse Academy

Secondary Black Bull Street, Leeds, West Yorkshire LS10 1HW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 14,800 2,820 £7,410 n/a +9.8%
Y llynedd 623,000 95,800 £187,000 £101,000 -4.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,010 632 £90.30 n/a +33%
Y llynedd 548,000 115,000 £16,400 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 19 Medi 2023. Nwy data: 13 Chwe 2022 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£660 9,200 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£24,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£100,000 56,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£54,000 30,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,900 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Llun 1af Mai 2023

The Ruth Gorse Academy Pupils