Bruntcliffe Academy

Secondary Bruntcliffe Lane, Morley LS27 0LZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,700 1,170 £5,870 n/a +5.3%
Y llynedd 596,000 99,700 £178,000 £100,000 -2.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 5,470 1,150 £164 n/a +4.0%
Y llynedd 880,000 185,000 £26,400 £252 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 13 Chwe 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 490 kWh o nwy gan gostio £15. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 14.5C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £530.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£2,700 37,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£3,600 25,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£21,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£100,000 56,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£6,200 43,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 28ain Ebr 2023

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Maw 25ain Ebr 2023

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2023
1 weithred

Addaswyd thermostatau rheiddiaduron

Iau 23ain Maw 2023

Bruntcliffe Academy Pupils