Oasis Academy - Nunsthorpe

Primary Sutcliffe Avenue, Grimsby DN33 1AW

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,050 202 £635 n/a -2.8%
Y llynedd 106,000 17,600 £40,600 £11,600 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,980 417 £119 n/a -0.5%
Y llynedd 255,000 53,600 £20,700 dim n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 28 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 830 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £140 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Penwythnos diwethaf defnyddiwyd 500 kWh o nwy gan gostio £30. Diffoddwch y gwres ar y penwythnos i arbed ynni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,700 990 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,000 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,000 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£980 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,800 2,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oasis Academy - Nunsthorpe Pupils