Avonbourne Girls' Academy

Secondary Harewood Avenue, Bournemouth BH7 6NY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 7,880 1,410 £1,580 n/a -1.2%
Y llynedd 381,000 57,600 £76,600 £27,700 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 4,830 1,010 £367 n/a +58%
Y llynedd Data ar gael o Ion 2024
Trydan data: 1 Tach 2021 - 17 Medi 2023. Nwy data: 24 Ion 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Newyddion Drwg!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 25% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 23,000 kWh sydd wedi costio £4,600. Mae hyn yn gynnydd o 4,600 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi rhyddhau 290 kg CO2 ychwanegol.
Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 17.2C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £1,100.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£24,000 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£12,000 9,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£28,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£4,200 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Avonbourne Girls' Academy Pupils